២១ កក្កដា ២០១៩ / 21 July 2019

ASEAN MEDIA

26 videos
48 views
២១ កក្កដា ២០១៩ / 21 July 2019

សម រង្ស៊ី មិនខ្វល់ពីការជំទាស់ពី ហ៊ុន សែន ហើយប្តេជ្ញាវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ឲ្យខាងតែបាន។
Sam Rainsy doesn't care about Hun Sen's objection and is determined to return to Cambodia in the near future at any cost.

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next