ท่าน ว.วชิรเมธี และ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ขอเชิญชาวเชียงรายหลอมรวมใจร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก (เปลี่ยนเชียงรายให้เป็นเมืองสีเขียวทั้งจังหวัด)

Thailand Motion

15 videos
22 views
ท่าน ว.วชิรเมธี และ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ขอเชิญชาวเชียงรายหลอมรวมใจร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก (เปลี่ยนเชียงรายให้เป็นเมืองสีเขียวทั้งจังหวัด)

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next