Dùng khăn tắm lau bồn cầu, nhìn mặt khách để thay drap mới, chỉ phủi bụi, không giặt drap... đáng sợ thiệt chứ! >.<

Tôi Đăng Tin

1869 videos
38 views
Dùng khăn tắm lau bồn cầu, nhìn mặt khách để thay drap mới, chỉ phủi bụi, không giặt drap... đáng sợ thiệt chứ! >.<

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next