วิเคราะห์โฉมหน้า ครม. ประยุทธ์ 2

Thailand Motion

15 videos
16 views
วิเคราะห์โฉมหน้า ครม. ประยุทธ์ 2
ตอบโจทย์ประเทศหรือไม่?
หรือแค่ เกมต่อรองของกลุ่มผลประโยชน์

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next