អបអរសាទរខួប៦៨ឆ្នាំ(២៨ មិថុនា ១៩៥១-២៨ មិថុនា ២០១៩) ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ សូមបងប្អូនជនរួមជាតិ លោកយាយ លោកតា និងក្មួយៗយុវជន ស្តាប់កំសាន្តជាមួយបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនា តេជោសន្តិភាព ដែលមានបទពិរោះៗជា...

ASEAN MEDIA

26 videos
23 views
អបអរសាទរខួប៦៨ឆ្នាំ(២៨ មិថុនា ១៩៥១-២៨ មិថុនា ២០១៩) ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ សូមបងប្អូនជនរួមជាតិ លោកយាយ លោកតា និងក្មួយៗយុវជន ស្តាប់កំសាន្តជាមួយបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនា តេជោសន្តិភាព ដែលមានបទពិរោះៗជាបន្តបន្ទាប់។

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next