จาตุรนต์ ฉายแสง ชี้ กลไกพิลึก ครม. ประยุทธ์

Thailand Motion

15 videos
35 views
จาตุรนต์ ฉายแสง ชี้ กลไกพิลึก ครม. ประยุทธ์
ตั้งคำถาม ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ได้หรือไม่ ?
เดอะอ๋อย วิเคราะห์ เกมรักษาอำนาจ ยืดไปให้ยาวที่สุด

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next