จิตวิญญาณของ

Thailand Motion

15 videos
268 views
จิตวิญญาณของ
ผู้ประกอบการ อยู่ที่การมองหา
โอกาสใหม่ๆ ในทางธุรกิจ
จิตวิญญาณของลูกน้อง
อยู่ที่การมองหาแต่
อัตราเงินเดือนสูงๆ
โดยไม่สนใจการลุกขึ้นมา
ทำอะไรด้วยตนเอง

The spirit of an entrepreneur
lies in finding new business opportunities;
the spirit of a subordinate
lies in looking for high pay with no interest in
starting anything of his own.

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next