Chỉ với một chút địa vị và tiền bạc, người ta dễ có mọi thứ trong tay kể cả tình yêu. Nhưng khi không còn gì, ai mới là người chịu ở lại để yêu thương mình?

Tôi Đăng Tin

1869 videos
27 views
Chỉ với một chút địa vị và tiền bạc, người ta dễ có mọi thứ trong tay kể cả tình yêu. Nhưng khi không còn gì, ai mới là người chịu ở lại để yêu thương mình?

--------------------------------
https://youtu.be/CP-wGDR9q00

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next