การเมืองร้อนหลังโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกฯ วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการฟอร์มทีมรัฐบาล ผู้มีบารมีสีเขียวมีจริงมั้ย ศึกภายในป่วน “สามมิตร” จ้องฮุบพลังงาน

Thailand Motion

15 videos
16 views
การเมืองร้อนหลังโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกฯ วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการฟอร์มทีมรัฐบาล ผู้มีบารมีสีเขียวมีจริงมั้ย ศึกภายในป่วน “สามมิตร” จ้องฮุบพลังงาน

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next