คิดถึงครูไหม? ครูปรีชาฝากบอก มนุษย์และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ใครทำอย่างไร ก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้น ว่าแต่ฝากบอกใครกันนะ?

Thailand Motion

15 videos
22 views
คิดถึงครูไหม? ครูปรีชาฝากบอก มนุษย์และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ใครทำอย่างไร ก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้น ว่าแต่ฝากบอกใครกันนะ?

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next