หลังจากอนุบาลสัตว์ทะเลมานาน ก็ถึงเวลาปล่อยสัตว์ทะเลคืนสู่ทะเลปราณฯ ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Thailand Motion

15 videos
27 views
หลังจากอนุบาลสัตว์ทะเลมานาน ก็ถึงเวลาปล่อยสัตว์ทะเลคืนสู่ทะเลปราณฯ ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
#ทุกทิศทั่วไทย #ThaiPBS #วันเต่าโลก

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next