The Boobay and Tekla Show: Sa halagang 50 Pesos, masagot kaya ng ating mga ka-#TBATS ang mga history questions na ito?

8 views
The Boobay and Tekla Show: Sa halagang 50 Pesos, masagot kaya ng ating mga ka-#TBATS ang mga history questions na ito?

For more funny videos, visit gmanetwork.com/tbats!

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next