สถิติ 19 ปีที่ผ่านมา พบเต่ามะเฟืองตายในทะเล ด้วยการกินพลาสติกหรือติดกับเศษขยะกว่า 2,000 ตัว ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันลดการใช้พลาสติก ลดขยะในทะเล เพื่อเป็นโอกาสต่อชีวิตสัตว์ทะเลไปพร้อมกัน ติดตามจากรา...

Thailand Motion

15 videos
41 views
สถิติ 19 ปีที่ผ่านมา พบเต่ามะเฟืองตายในทะเล ด้วยการกินพลาสติกหรือติดกับเศษขยะกว่า 2,000 ตัว ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันลดการใช้พลาสติก ลดขยะในทะเล เพื่อเป็นโอกาสต่อชีวิตสัตว์ทะเลไปพร้อมกัน ติดตามจากรายงาน #ตรงประเด็น #วันเต่าโลก #ThaiPBS

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next