"เต่าทะเล" เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับขยะพลาสติกของคนทั้งโลก เพราะเต่าทะเลได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติกมากที่สุด แต่ถ้าเราลดขยะพลาสติก ลดขยะในทะเล ยังจะช่วยชีวิตสัตว์ทะเลได้ทั้งวงจร [ผศ.ธรณ์ ธำรงนาวา...

Thailand Motion

15 videos
20 views
"เต่าทะเล" เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับขยะพลาสติกของคนทั้งโลก เพราะเต่าทะเลได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติกมากที่สุด แต่ถ้าเราลดขยะพลาสติก ลดขยะในทะเล ยังจะช่วยชีวิตสัตว์ทะเลได้ทั้งวงจร [ผศ.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรฯ] #วันเต่าโลก #ThaiPBS

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next