รุ่นน้อง เดือด ถาม ‘มงคลกิตติ์’ แล้วชื่อเสียงของสถาบันที่เสียไปจะรับผิดชอบยังไง? #เรื่องเล่าเช้านี้

Thailand Motion

15 videos
25 views
รุ่นน้อง เดือด ถาม ‘มงคลกิตติ์’ แล้วชื่อเสียงของสถาบันที่เสียไปจะรับผิดชอบยังไง? #เรื่องเล่าเช้านี้

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next