ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ประธานพระครูพราหมณ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ซึ่งถือเป็นเครื่องมงคลในหมวดพระราชสิริ

Thailand Motion

15 videos
17 views
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ประธานพระครูพราหมณ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ซึ่งถือเป็นเครื่องมงคลในหมวดพระราชสิริ

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next