ทอท.สรุป 4 เอกชนใหญ่ชิงประมูลดิวตี้ฟรี 3 สนามบินต่างจังหวัด พร้อมเตรียมเชิญ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าสังเกตการณ์ ในเปิดซอง 3 มิถุนายน 2562 #ThaiPBS

Thailand Motion

15 videos
33 views
ทอท.สรุป 4 เอกชนใหญ่ชิงประมูลดิวตี้ฟรี 3 สนามบินต่างจังหวัด พร้อมเตรียมเชิญ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าสังเกตการณ์ ในเปิดซอง 3 มิถุนายน 2562 #ThaiPBS

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next