สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ชุด "เฉลิมพระเกียรติมหากษัตราธิราช บรมขัตติยราชราชาภิเษก" ตอนที่ 1 "สยามมกุฎราชกุมาร"

Thailand Motion

15 videos
17 views
สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ชุด "เฉลิมพระเกียรติมหากษัตราธิราช บรมขัตติยราชราชาภิเษก" ตอนที่ 1 "สยามมกุฎราชกุมาร"
.
ผลิตโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย #ThaiPBS

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next