ความชนะ จะมีแก่เราได้

Thailand Motion

15 videos
18 views
ความชนะ จะมีแก่เราได้
ด้วยการทำดี ตอบแทนคนชั่ว
เหมือนไม้จันทน์ยิ่งทุบแรงเท่าใด ยิ่งส่งกลิ่นหอมออกมาเท่านั้น
Victory can be ours if we respond to the evil ones with good deeds,
the same as the sandalwood that being pounded upon more will bring out more of its aroma.

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next


Hep birlikte

by AvAA
1 views2 hours ago