บรรยากาศการเรียนรู้ของน้องๆสามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน “หลักสูตร ๙ วันที่ฉันตื่น” ปีที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

Thailand Motion

15 videos
30 views
บรรยากาศการเรียนรู้ของน้องๆสามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน “หลักสูตร ๙ วันที่ฉันตื่น” ปีที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
๘ เมษายน ๒๕๖๒

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next