សូមបងប្អូនជនរួមជាតិ លោកយាយ លោកតា និងក្មួយៗយុវជន ស្តាប់កំសាន្តជាមួយចម្រៀងប្រពៃណីយ តេជោសន្តិភាព ដែលមានបទពិរោះៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

ASEAN MEDIA

26 videos
33 views
សូមបងប្អូនជនរួមជាតិ លោកយាយ លោកតា និងក្មួយៗយុវជន ស្តាប់កំសាន្តជាមួយចម្រៀងប្រពៃណីយ តេជោសន្តិភាព ដែលមានបទពិរោះៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

១)ពន្លឺរស្មីក្នុងវ័យកុមារ
២)ពាមកោះស្នារកាខ្នុរជ័យ
៣)ពាមជរជោគជ័យ
៤)ពាមរក៏រុងរឿង
៥)ពេលរាស្ត្រមានទុក្ខមានមុខដោះស្រាយ
៦)ព្រះគន្លោង
៧)ព្រះពិតសព្វថ្ងៃ
៨)ព្រះមាតាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា
៩)ព្រែកកុយសែនស្រស់

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next