Biến căng ở Hải Dương, xe container chạy cảnh sát GT. Từ đâu lao đến 1 anh áo đen cầm kiếm giúp cảnh sát mà không bị ngăn cản.

Tôi Đăng Tin

1869 videos
371 views
Biến căng ở Hải Dương, xe container chạy cảnh sát GT. Từ đâu lao đến 1 anh áo đen cầm kiếm giúp cảnh sát mà không bị ngăn cản.

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next