Voice TV ชวนติดตามคอลัมน์ "ห้องเรียนรัฐธรรมนูญ" ย้อนอดีตไปยังต้นกำเนิดประชาธิปไตย 84 ปีที่ผ่านไป ประเทศไทยผ่านรัฐธรรมนูญมา 19 ฉบับ ในแต่ละฉบับมีลักษณะเด่นอย่างไร และบริททางสังคมช่วงนั้นเป็นอย่างไร ...

Thailand Motion

15 videos
497 views
Voice TV ชวนติดตามคอลัมน์ "ห้องเรียนรัฐธรรมนูญ" ย้อนอดีตไปยังต้นกำเนิดประชาธิปไตย 84 ปีที่ผ่านไป ประเทศไทยผ่านรัฐธรรมนูญมา 19 ฉบับ ในแต่ละฉบับมีลักษณะเด่นอย่างไร และบริททางสังคมช่วงนั้นเป็นอย่างไร ติดตามชมได้ในรายการ Wake Up News 7.00-9.00 น. และ Tonight Thailand 21.00-22.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2559 ทาง Voice TV 21

#ห้องเรียนรัฐธรรมนูญ #VoiceTV21 #WakeUpNews #TonightThailand

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next