Đàn ông với phụ nữ nào cũng tốt chính là bi kịch của người phụ nữ bên cạnh. Bởi thế, đàn ông chỉ nên TỐT với người phụ nữ của mình và TỬ TẾ với người phụ nữ khác mà thôi!!

Tôi Đăng Tin

1869 videos
13 views
Đàn ông với phụ nữ nào cũng tốt chính là bi kịch của người phụ nữ bên cạnh. Bởi thế, đàn ông chỉ nên TỐT với người phụ nữ của mình và TỬ TẾ với người phụ nữ khác mà thôi!!

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next