Vietsub " Hê lô , oke , hát cùng nhau nhé , hát tiếng việt nhé , hát trước đi em , hứ , cười cái đéo gì , hát đi " " Mày đừng hát tiếng anh , mày dùng tiếng việt đi " " Mày đừng có lắc lư , mày h...

Tôi Đăng Tin

1869 videos
2.433 views
Vietsub
" Hê lô , oke , hát cùng nhau nhé , hát tiếng việt nhé , hát trước đi em , hứ , cười cái đéo gì , hát đi "
" Mày đừng hát tiếng anh , mày dùng tiếng việt đi "
" Mày đừng có lắc lư , mày hãy mở mắt ra "
" Mày hãy hát tiếng việt , hãy tiếng việt , nai nai cái loonnnnn "
" Ơ hay con điên , đoạn này của bố hát cơ mà "
" Thôi dm đéo thèm hát nữa "
=))))

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next