“เพราะป่าคือชีวิต พวกเขาจึงต้องอนุรักษ์”

Thailand Motion

15 videos
16 views
“เพราะป่าคือชีวิต พวกเขาจึงต้องอนุรักษ์”

นี่คือเรื่องราวของนักสร้างป่ารุ่นเยาว์ จาก โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จ.ตราด สถานศึกษาเจ้าของรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 กับความมุ่งมั่นในการรักษาป่าให้คงอยู่เป็นบ้านหลังใหญ่แก่พวกเขาตลอดไป

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next


iiii]; )'

by The Big Bang
0 views1 minute ago