ระลึกถึง "ปู่คออี้" ผ่านพิธีกรรมตามธรรมเนียมชาวกะเหรี่ยง ที่บ้านโป่งลึกบางกลอย

Thailand Motion

15 videos
36 views
ระลึกถึง "ปู่คออี้" ผ่านพิธีกรรมตามธรรมเนียมชาวกะเหรี่ยง ที่บ้านโป่งลึกบางกลอย
#ThaiPBS #ข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next