กลุ่มผู้รักหมาแมว แสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย "เสียภาษี" โดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมองว่า เป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชน ในภาวะเศรษฐกิจที่รัดตัว #ThaiPBS

Thailand Motion

15 videos
21 views
กลุ่มผู้รักหมาแมว แสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย "เสียภาษี" โดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมองว่า เป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชน ในภาวะเศรษฐกิจที่รัดตัว #ThaiPBS

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next