Lấy chồng là để hạnh phúc, không phải để ngày đêm hao tâm tổn sức nghĩ cách giữ chồng! Đừng tự hạ thấp mình, giới hạn “bản lĩnh đàn bà” bằng việc giữ được đàn ông hay không, phụ nữ ạ!!

Tôi Đăng Tin

1869 videos
21 views
Lấy chồng là để hạnh phúc, không phải để ngày đêm hao tâm tổn sức nghĩ cách giữ chồng! Đừng tự hạ thấp mình, giới hạn “bản lĩnh đàn bà” bằng việc giữ được đàn ông hay không, phụ nữ ạ!!

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next