Đừng bảo chỉ cần yêu thôi là đủ, tình yêu không được thực dụng nhưng phải thực tế. Như vậy mới bền lâu được!

Tôi Đăng Tin

1869 videos
129 views
Đừng bảo chỉ cần yêu thôi là đủ, tình yêu không được thực dụng nhưng phải thực tế. Như vậy mới bền lâu được!

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next