Daig Kayo Ng Lola Ko: Si Laura, nawawala sa mundo ng mga mortal at sasama si Duwen-Ding sa kanya pabalik? Naku, ano kayang kahihinatnan ng kanilang adventures dito?

35 views
Daig Kayo Ng Lola Ko: Si Laura, nawawala sa mundo ng mga mortal at sasama si Duwen-Ding sa kanya pabalik? Naku, ano kayang kahihinatnan ng kanilang adventures dito?

Official hashtag: #MaineHelloDingOnDaig

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next