០៤ កក្កដា ២០១៨ / 04 July 2018 - Appeal for election boycott (*)

ASEAN MEDIA

26 videos
20 views
០៤ កក្កដា ២០១៨ / 04 July 2018 - Appeal for election boycott (*)

"ទៅចូលរួមបោះឆ្នោត ថ្ងៃ ២៩ កក្កដា ២០១៨ មានន័យថា ទៅចូលដៃជាមួយក្រុមជនក្បត់ជាតិ មាន ហ៊ុន សែន ជាមេក្លោង។ ធ្វើពហិការ មិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយ ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នោះ មានន័យថា រក្សាឧត្តមគតិរបស់យើង ដោយនៅស្មោះត្រង់មិនរួញរា ចំពោះជាតិមាតុភូមិរបស់យើង"។ (បទសម្ភាសន៍ ថ្ងៃនេះ ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរី)

(*) "Going to vote on 29 July 2018 means that you play the game of a group of traitors led by Hun Sen who is killing democracy and selling off our country. Boycotting that fake and dangerous election means that we continue to uphold our ideals by cherishing freedom and remaining loyal to our Motherland." (Today's interview with Radio Free Asia).

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next