#วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน

Thailand Motion

15 videos
50 views
#วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน
...การปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยคณะราษฎร ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายนพ.ศ. 2475 #ThaiPBS

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next


Masa da masaymış ha

by AvAA
0 views2 hours ago