Bởi ta nói cái số đã định thì không trốn đằng nào được.

Tôi Đăng Tin

1869 videos
46 views
Bởi ta nói cái số đã định thì không trốn đằng nào được.
Ăn ở hiền lành như anh Ả Rập nhưng vận nó cứ đeo mãi không tha...Đúng khổ ????????

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next

[LOVETV]

by Tôi Đăng Tin
0 views15 hours ago