เทรนด์ออร์แกนิกฟาร์มในญี่ปุ่นกำลังมา แม้ว่าตอนนี้จะมีสัดส่วนแค่ 0.5 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เพาะปลูกในญี่ปุ่นก็ตาม

Thailand Motion

15 videos
54 views
เทรนด์ออร์แกนิกฟาร์มในญี่ปุ่นกำลังมา แม้ว่าตอนนี้จะมีสัดส่วนแค่ 0.5 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เพาะปลูกในญี่ปุ่นก็ตาม

#OrganicFood #CleanFood

อ่านเพิ่มเติม

https://voicetv.co.th/read/SyVxmBIZX

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next


Masa da masaymış ha

by AvAA
0 views1 hour ago