คณะกรรมการการสอบข้อเท็จจริงจาก สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี ปปท.เขต3 ตรวจสอบพบความผิดปกติการจัดสรรงบประมาณในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 28

Thailand Motion

15 videos
24 views
คณะกรรมการการสอบข้อเท็จจริงจาก สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี ปปท.เขต3 ตรวจสอบพบความผิดปกติการจัดสรรงบประมาณในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 28
#ThaiPBS #ข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next