Từ ngày 1/7/2018, thông tư của Bộ Công an về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ bắt đầu có hiệu lực, một trong những thông tin đáng chú ý là công an xã sẽ được trang bị súng.

Tôi Đăng Tin

1869 videos
47 views
Từ ngày 1/7/2018, thông tư của Bộ Công an về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ bắt đầu có hiệu lực, một trong những thông tin đáng chú ý là công an xã sẽ được trang bị súng.

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next