ซาลาแมนเดอร์แห่งทะเลสาบปาทซ์คูเอโร (Patzcuaro) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ซึ่งเป็นซาลาแมนเดอร์ที่หายากที่สุดในโลกสายพันธุ์หนึ่งและเคยอาศัอยู่ชุกชุมในทะเลสาบปาทซ์คูเอโร #ThaiPBS

Thailand Motion

15 videos
17 views
ซาลาแมนเดอร์แห่งทะเลสาบปาทซ์คูเอโร (Patzcuaro) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ซึ่งเป็นซาลาแมนเดอร์ที่หายากที่สุดในโลกสายพันธุ์หนึ่งและเคยอาศัอยู่ชุกชุมในทะเลสาบปาทซ์คูเอโร #ThaiPBS

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next


ANDIMIZ'I savunamadı

by AvAA
0 views7 minutes ago

❤️❤️❤️❤️

by AvAA
0 views7 minutes ago