សមិទ្ធផល​សំខាន់ៗ​នានា​ដែល​សម្រេច​បាន​ក្នុង​រយៈពេល​ប្រាំ​ឆ្នាំ​ស្រប​តាម​កំណែទម្រង់ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ក្រោម​ការ​ដឹកនាំ​របស់​ឯកឧត្ដម​បណ្ឌិត​សភាចារ្យ ហង់ ជួន​ ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ ...

Thailand Motion

15 videos
50 views
សមិទ្ធផល​សំខាន់ៗ​នានា​ដែល​សម្រេច​បាន​ក្នុង​រយៈពេល​ប្រាំ​ឆ្នាំ​ស្រប​តាម​កំណែទម្រង់ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ក្រោម​ការ​ដឹកនាំ​របស់​ឯកឧត្ដម​បណ្ឌិត​សភាចារ្យ ហង់ ជួន​ ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ដែល​ឯកឧត្ដម​បណ្ឌិត​សភាចារ្យ​រដ្ឋមន្ត្រី​បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​គ្រឿង​ឥស្សរិយយស​ការងារ​ជូន​បុគ្គលិក​អប់រំ ខេត្ត​កំពត។

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next