"ประเทศไทยไม่เปลี่ยน

Thailand Motion

15 videos
25 views
"ประเทศไทยไม่เปลี่ยน
ถ้าการศึกษาไทยไม่เปลี่ยน
การศึกษาไทยไม่เปลี่ยน ถ้าครูไม่เปลี่ยน
ประเทศไทยเปลี่ยนถ้าครูไทยเปลี่ยน
แต่เปลี่ยนได้ง่ายมาก หากมีทัศนคติในการเป็นผู้ให้ในการเป็นผู้สอน อยากโทษว่าขาดอะไร "มันอยู่ที่ใจ"
#ชวนเปลี่ยน Let’s Change
#ThaiPBS #ช่องหมายเลข3

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next