Với công việc chủ yếu là đóng vải vào thùng xốp và bốc lên xe, một 'phu vải' tại Bắc Giang có thể kiếm được 1 triệu đồng/ngày, thậm chí hơn khi vải vào giai đoạn thu hoạch nhiều.

Tôi Đăng Tin

1869 videos
9 views
Với công việc chủ yếu là đóng vải vào thùng xốp và bốc lên xe, một 'phu vải' tại Bắc Giang có thể kiếm được 1 triệu đồng/ngày, thậm chí hơn khi vải vào giai đoạn thu hoạch nhiều.

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next


有夠惡劣!

by Ein Chinalee
7 views45 minutes ago

CAT-LIKE FLEXIBILITY

by Freedom
7 views46 minutes ago