០៨ មិថុនា ២០១៨ / 08 June 2018 - Why Hun Sen prevented the CNRP from taking part in the 2018 election (*)

ASEAN MEDIA

26 videos
27 views
០៨ មិថុនា ២០១៨ / 08 June 2018 - Why Hun Sen prevented the CNRP from taking part in the 2018 election (*)

រូបភាពឆ្នាំ ២០១៣ ដែលធ្វើឲ្យ ហ៊ុន សែន ភ័យខ្លាច ស្លន់ស្លោ ហើយរកលេសមិនឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត ឆ្នាំ ២០១៨។ សូមបងប្អូនជនរួមជាតិ និងក្មួយៗទាំងអស់ ដែលស្រលាញ់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ គឺស្រលាញ់ប្រទេសជាតិ និងស្រលាញ់យុត្តិធម៌ កុំទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយ ថ្ងៃ ២៩ កក្កដា ខាងមុខនេះ ដើម្បីបង្ហាញថា កម្លាំងពួកយើងនៅផ្ទះ ច្រើនជាងពួកអ្នកចាញ់បោក ហ៊ុន សែន។
(*) Hun Sen is too afraid to dare accept in 2018 a new challenge from the CNRP whose popular support can be seen in this video shot in 2013. He must find any pretext to exclude the CNRP from the ongoing election process. Therefore, all CNRP supporters must boycott the July 29 election to show that we will not fall into Hun Sen's trap.

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next