ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ន ដែលមាន សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ បានធ្វើអោយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា នៅកម្ឌុជាមានការរីកចម្រើនគួរអោយកត់សម្គាល់ ដែលបច្ចុប្បន្ននេះ កម្ពុជាមានវត្តអារាមប្រមាណជាង៤...

ASEAN MEDIA

26 videos
31 views
ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ន ដែលមាន សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ បានធ្វើអោយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា នៅកម្ឌុជាមានការរីកចម្រើនគួរអោយកត់សម្គាល់ ដែលបច្ចុប្បន្ននេះ កម្ពុជាមានវត្តអារាមប្រមាណជាង៤ពាន់វត្តអារាម សម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកគោរពប្រតិបត្តិ។

ជូនពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវសុខសុវត្ថិក្នុងការធ្វើដំណើរ និងរីករាយចុងសប្ដាហ៍៕​

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next