រឿង៖ កែវភ្នែកមេឃា

រឿង៖ កែវភ្នែកមេឃា

Thailand Motion

15 videos
1.232 views
រឿង៖ កែវភ្នែកមេឃា

ខ្សែភាពយន្តភាគបែបរឿងក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មស្មុគស្មាញ ដែលផ្តោតទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងបងប្អូនប្រុសពីរនាក់ ធ្វើឱ្យផ្ទៃរឿងកាន់តែ ជក់ចិត្តដិអារម្មណ៍។ មានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ វេលាម៉ោង ១១ព្រឹក និង ៨យប់ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្នំពេញតែមួយគត់គឺ ប៉ុស្តិ៍លេខ ៩។

Keo Pnek Mek Khea is a crime thriller television drama which focuses on the relationship between two brothers. Broadcast from July 14, 2016 everyday at 11 AM and 8 PM on PPCTV Drama 9 only.

#ppctvdrama #កែវភ្នែកមេឃា #PPCTV9

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next


Köylünün su sevinci...

by AvAA
3 views41 minutes ago

"Sende o keramet yok!"

by AvAA
5 views41 minutes ago