Daig Kayo Ng Lola Ko: Ngayong Linggo, matututunan natin kina Zoilo at Zorro ang kahalagahan katapangan at ng pagtatanggol ng ating mga sarili!

5 views
Daig Kayo Ng Lola Ko: Ngayong Linggo, matututunan natin kina Zoilo at Zorro ang kahalagahan katapangan at ng pagtatanggol ng ating mga sarili!

Official hashtag: #LittleZorroOnDaig

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next