វីដេអូ៖​ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតួគីថ្មីប្រចាំកម្ពុជា និងឯកអគ្គរាជទូតអង់គ្លេស បញ្ចប់អាណត្តិ​ នៅវិមានសន្តិភាព​ រាជធានីភ្នំពេញ។

វីដេអូ៖​ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតួគីថ្មីប្រចាំកម្ពុជា និងឯកអគ្គរាជទូតអង់គ្លេស បញ្ចប់អាណត្តិ​ នៅវិមានសន្តិភាព​ រាជធានីភ្នំពេញ។

ASEAN MEDIA

26 videos
33 views
វីដេអូ៖​ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតួគីថ្មីប្រចាំកម្ពុជា និងឯកអគ្គរាជទូតអង់គ្លេស បញ្ចប់អាណត្តិ​ នៅវិមានសន្តិភាព​ រាជធានីភ្នំពេញ។

រសៀលថ្ងៃទី១៧​ ឧសភា​ ២០១៨

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next