រឿង៖ ទូរស័ព្ទអច្ឆរិយៈ

Thailand Motion

15 videos
998 views
រឿង៖ ទូរស័ព្ទអច្ឆរិយៈ

ខ្សែភាពយន្តដែលប្រិយមិត្តកំពុងទន្ទឹមរង់ចាំ ពេលនេះបានមកដល់ហើយ! មានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់ និងម៉ោង ៩យប់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ ៩តែមួយគត់។

Isn't it what you are looking for? Premieres June 08, 2016 everyday at 12PM and 9PM on PPCTV 9 only. Stay tuned!

#ppctvdrama #ទូរស័ព្ទអច្ឆរិយៈ #PPCTV9

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next