Có tố chất đấy anh em nhỉ nhưng góp ý là lần sau nên chọn thủ môn cao to hơn chút để tập cho nó chuẩn :)))))

Tôi Đăng Tin

1869 videos
37 views
Có tố chất đấy anh em nhỉ nhưng góp ý là lần sau nên chọn thủ môn cao to hơn chút để tập cho nó chuẩn :)))))
Cre: Hồ Trung Ương

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next


Clutch.

by Freedom
4 views3 hours ago