ฟังเสียงจากชาวบ้าน ถึงเงินช่วยเหลือที่ได้จากกิจกรรมฝึกอาชีพ นิคมฯ ห้วยหลวง จ.อุดรธานี

Thailand Motion

15 videos
27 views
ฟังเสียงจากชาวบ้าน ถึงเงินช่วยเหลือที่ได้จากกิจกรรมฝึกอาชีพ นิคมฯ ห้วยหลวง จ.อุดรธานี
#ทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง #ThaiPBS #ข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next

Live!!

by Thailand Motion
42 views4 months ago