Bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính 2.777 tỷ đồng.

Tôi Đăng Tin

1869 videos
44 views
Bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính 2.777 tỷ đồng.

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next


Clutch.

by Freedom
5 views15 hours ago